přihláška


Přihláška do kroužku Hravé angličtiny na školní rok 2018 / 2019
Místo výuky:Datum narození dítěte:
(ve formátu DD.MM.RRRR)

Bydliště:

Zákonný zástupce:

Telefon:

Kontaktní e-mail:


Další zákonný zástupce:

Telefon:


Souhlasím se zakoupením učebnic:


Další sdělení:

Souhlasím s podmínkami kroužku Hravé angličtiny.